KANTINA E VERËS ÇOBO


Kantina e verës Çobo është e vendosur në Berat, një qytet 2400 vjeçar, në jug të Shqipërisë. Familja e saj ka një traditë të gjatë të prodhimit të verës që nga fillimi i vitit 1990. Me themelimin e regjimit komunist në vitin 1950, kjo traditë, së bashku me shumë të tjerë në Shqipëri, pushuan së ekzistuari. Ndërmarrjet private nuk u lejuan në atë kohë në Shqipëri.

Tradita e vjetër u mbajt gjallë në kujtimet e anëtarëve të vjetër të familjes Çobo.

Në fillim, prodhimi ishte modest. Ai konsistonte në 8000 shishe. Suksesi i tyre fillestar në tregun shqiptar e bëri kompaninë të rritet gradualisht duke arritur një prodhim aktual prej 100.000 shishe. Megjithatë, filozofia jonë është cilësia dhe identiteti.

Mobile:

tel: +355 361 2088
fax: +355 361 2907
mob: +355 69 207 0562


          E-mail: 

[email protected]


Website:

www.cobowineryonline.com

Ndodhet në fshatin Berat, Ura Vajgurore


Koordinatat GPS :
Gjerësia: 40.7721° N
Gjatësia: 19.8753° E

PRODuktet 


Kantina e Verës Çobo

Kashmer

Kantina e Verës Çobo

Shesh i Zi

Kantina e Verës Çobo

Shesh i Bardhë

Kantina e Verës Çobo

e Bardha e Beratit